सार्वजनिक सुनुवाई हुने |

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला विकास समितिको कार्यालय लगायतका जिल्ला स्तरीय सेवा प्रदायक कार्यालयहरुबाट हुने सेवा प्रवाह सम्बन्धमा यहि मिति २०७३ असार १ गते विहान १०:३० बजे देखि मुना गाविसको कार्यालयमा सार्वजनिक सुनुवाई हुने भएकोले उक्त कार्यक्रममा उपस्थितिका लागि जिल्ला विकास समितिको कार्यालय म्याग्दी सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुलाई अनुरोध गर्दछ |

Skip to toolbar