संचार गृह वा संचारकर्मी पुरस्कृत गर्ने बारेको सूचना

“विकास पत्रकारिता अक्षयकोष कार्यविधि म्याग्दी ”  २०७२ बमोजिम २०७१ फागुन १९ देखि २०७२ माघ मसान्तसम्म यस म्याग्दी जिल्लाको विकास पत्रकारिताको क्षेत्रमा क्रियाशिल १ वटा उत्कृष्ठ संचार गृह वा १ जना उत्कृष्ठ संचारकर्मीलाई तपशिलको आधारमा मुल्याङ्कन गरी सम्मान/पुरष्कृत गर्नका लागि छनौट गरी सिफारिस गर्नुपर्ने भएकोले ईच्छुक संचार गृह वा संचारकर्मीलाई २०७२ फागुन ३ गते भित्र यस समितिको सचिवालय (जिविसको कार्यालय सूचना शाखा, म्याग्दी)मा आफ्नो लेख रचना सहित दावि पेश गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 मूल्याङ्कनको विषयवस्तुको आधार

यस कोषले देहायका क्षेत्रमा संलग्न रही विकास पत्रकारिता क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिएको आधारमा छनौट गरी पुरस्कृत गर्नेछ ।

१.म्याग्दी जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाई सर्वसाधारणलाई  जिल्लाको समग्र विकास, विकासका विभिन्न राष्ट्रिय वा स्थानीय अभियानहरु सम्बन्धमा स्थानीयस्तरमै संलग्न भई नागरिक वा समुदाय स्तरमा व्यवहार परिवर्तनमा वा अभियानलाई स्थानीय तहमा सवालको रुपमा उठान गर्न सहयोग गरेको ।

२.पत्रकारिताका माध्यमले जिल्लाको समग्र विकास, विकासका विभिन्न राष्ट्रिय वा स्थानीय अभियानहरुको प्रवद्र्धन गर्ने क्षेत्रमा योगदान  गरेको ।

३.विभिन्न सञ्चार माध्यममा जिल्लाको समग्र विकास वा यसका अनेक आयामहरु, विकासका विभिन्न राष्ट्रिय वा स्थानीय अभियानहरुलाई  स्थानीय वा विश्वव्यापी रुपमा विशेष महत्वका साथ चेतना सञ्चार गरेको ।

४.जिल्लाको समग्र विकास, विकासका विभिन्न राष्ट्रिय वा स्थानीय अभियानहरुको प्रर्वद्धनमा नवीन सोंच तथा प्रतिभाको प्रयोग गरेको।

५.जिल्लाको समग्र विकासका विषयवस्तुहरुलाई गुणस्तरिय, खोजमुलक, अनुसन्धानात्मक समाचार मार्फत प्रकाशन, प्रशारण गरी स्थानीय वा राष्टिय तहमा उत्प्रेरण जगाउन सहयोग गरेको ।

६.पुरस्कारको लागी योग्य संचारकर्मी पत्रकार/संचार गृह  छनौट गर्ने कार्यको लागी देहायको ब्यवस्थालाई आधारको रुपमा लिइनेछ।

७.विकास पत्रकारिता क्षेत्रमा सम्वन्धित संचारकर्मी पत्रकार/संचार गृहको योगदानलाई  मापन गर्दा संचारकर्मी पत्रकार/संचार गृहले सम्वन्धित क्षेत्रमा प्रकाशन, प्रशारण गरेका विकास सम्वन्धी सामाग्रीहरुको संख्या, बिषयबस्तुको गहनता, गुणस्तरीयता विषयबस्तुले पार्ने सकारात्मक प्रभाव आदिलाई आधार लिइनेछ ।

 

पुरष्कार छनौट समितिको सचिवालय

   जि.वि.स, म्याग्दी

Skip to toolbar