LGCDP को तर्फबाट जिविसमा करारमा नियुक्त हुने कार्यक्रम अधिकृत सम्बन्धी सूचना

स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (LGCDP) मा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय म्याग्दीको लागि १ जना कार्यक्रम अधिकृत करार सेवाका लागी नियूक्त गर्नु पर्ने भएकाले ईच्छुक उम्मेद्वारहरुले मिति २०७२-११-१९ गते भित्र जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, म्याग्दीमा दरखास्त बुझाउनु हुन अनुरोध गर्दछौ ।

थप जानकारीको लागी तलको Link मा Click गर्नुहोला ।

कार्यक्रम अधिकृत सम्वन्धी बिज्ञापन डाउनलोड गर्न को लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला |

दरखास्त फारम डाउनलोड गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला |

कार्यविधि डाउनलोड गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला |

Skip to toolbar