आ.व. ०७३/७४ को जिल्ला परिषद्को वारेमा सूचना

यहि मिति २०७२ फाल्गुण १८ गते विहान ११ बजे यस म्याग्दी जिल्लाको चौविसौँ जिल्ला परिषद् एवं सार्वजनिकरण कार्यक्रम हुने भएकोले सम्पूर्ण राजनैतिक दलका प्रमुख, विषयगत निकाय, सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्था, नागरिक समाज, पत्रकार महासंघ, उपभोक्ता महासंघ, गाविस सचिवहरु एवं सम्पूर्ण निकायहरुमा पत्र पठाई सकिएको छ । पत्र प्राप्त नभएमा यसै सूचनालाई आधार मानि जिल्ला विकास समितिको कार्यालय म्याग्दीको हलमा हुने उक्त वैठकमा उपस्थित भै दिनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

Skip to toolbar